Tại sao bà chọn tên cửa hàng là TOP Market

Rozhovor s Ban Le Van, majitelka TOP Marketu

Từ khi nào bà mở cửa hàng tại Česká Lípa?

Năm ngoái chúng tôi kỷ niệm 10 năm khánh thành cửa hàng . Chúng tôi bắt đầu ngày 04.10.2010.

Tại sao bà chọn tên cửa hàng là TOP Market.

Một cửa hàng tốt phải có một danh hiệu dễ đọc và dễ nhớ. Khi chúng tôi mở cửa thì đây là cửa hàng lớn nhất của người Việt nam tại Česká Lípa. Do đó chúng tôi chọn tên là TOP.

Bà đến Cộng hòa SÉC như thế nào?

Chúng tôi đến SÉC lao động theo hiệp định giữa Tiệp Khắc và Việt nam năm 1987. Chồng tôi và em trai cũng lao động tại nhà máy dệt Liberec. Sau cách mạng Nhung chúng tôi ở lại và sinh sống tại SÉC.

Địa danh nào ở Việt nam mà bà yêu thích nhất.

Tỉnh Hà Giang, quê tôi, có núi non tuyệt đẹp và thiên nhiên chưa bị tàn phá.

Địa danh yêu thích của bà tại SÉC.

Trái tim tôi luôn thuộc về Liberec, nơi gia đình tôi đang sống.

Món ăn nào của SÉC mà bà thích nhất.

Món svíčková.( cười)

Món ăn Việt nam yêu thích nhất.

Món NEM. Món NEM RÁN / Nem Mùa Xuân là món ăn truyền thống của chúng tôi cũng như món svičková là món truyền thống của các bạn.