Dành cho các bạn hàng

...
... ...

Hãy bán NEM NEM

Hãy gia nhập mạng lưới các cửa hàng NEM của chúng tôi và bán NEM trong cửa hàng của các bạn.

...

Nguyên liệu cao cấp

Tôi muốn tham gia

Hãy ghi dấu cửa hàng của bạn trên bản đồ của chúng tôi

Tại sao chọn NEM NEM.

NEM làm lạnh hay đông lạnh

Vận tải nhanh

Nguyên liệu cao cấp

Công thức truyền thống

Cung cấp đều đặn

Giao tiếp vui vẻ

Làm việc chuyên nghiệp